Friday, January 16, 2009

ಹಾಗೆಯೇ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ "ಭ್ರಂಗದಾ ಬೆನ್ನೇರಿ ಬಂತು... ಕಲ್ಪನಾ.. ವಿಲಾಸಾ...."
ಹಾಡು ಕೂಡಾ ನೆನಪಾಯಿತು....

ಪ್ರಕ್ರತಿಯಂಥಹ ಕಲಾಕಾರ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲಾ...

ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ..?

ಕಲ್ಪನೆಗೂ ನಿಲುಕದ್ದು...
ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ...

2 comments:

ಅಂತರ್ವಾಣಿ said...

nice photo prakashanna.

mundina peeLige jana kevala chitra nodbeku anisutte

Dr.Sadashiva .Rao said...

i appriciate this site has 100 loving members.I am 101
dr.sadashiva.rao
jyothi nilaya,
beeramangala,
SULLIA.574239