Tuesday, January 6, 2009

ಆಕಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ... ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖಾ...!!


"ಯಾರ್ರಿ.. ಇವರು..?? ನನ್ನ ನಿದ್ರೆ.. ಹಾಳು ಮಾಡಿದವರು...??"


ಆರಾಮಾಗಿ.. ಮಲಗಿದ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣನಿಗೆ
ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ....

No comments: